contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Dušní 3
Prague, 110 00
Czech Republic

+420 234 095 870

DUSNI3 is a concept store in Prague. We present a unique selection of top designer pieces to fit your life-style.

Do you like our store? Rate us on TripAdvisor.

Blog

Podporujeme...

DUSNI3

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli na konci listopadu na vánoční dobročinný bazar. I díky vám můžeme podpořit Nadaci Terezy Maxové dětem a její projekt MADE BY na pomoc ženám v azylových domech. 25 850 Kč je právě částka, kterou projektu věnujeme. DĚKUJEME!