contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Dušní 3
Prague, 110 00
Czech Republic

+420 234 095 870

DUSNI3 is a concept store in Prague. We present a unique selection of top designer pieces to fit your life-style.

Do you like our store? Rate us on TripAdvisor.

DUŠNÍ 3 POMÁHÁ

DUSNI3.jpg

 

Martin Olišar byl až do svých 30 let velice aktivním mladým mužem. Miloval svou práci, byl stále v pohybu. Ve vteřině se mu však změnil život naruby po úraze, který se mu stal po pádu ze stromu. Chtěl zachránit draka, který holčičce uletěl na strom.

Pádem došlo k poškození míchy v pátém krčním obratli. To ve výsledku znamená, že je kvadruplegik, ochrnutý od prsou dolů. Po dlouhých měsících v nemocnici zůstal upoutaný na invalidní vozík. Ruce se mu podařilo rozhýbat jen částečně, přes veškerou snahu zvládá sám pouze základní prvky hygieny a částečně se nají a napije.

Přes nepříznivý osud se však stále snažím "jít" dál. Bydlím sám bez rodinných příslušníků v pronajatém bytě, kde jsem bydlel posledních deset let před úrazem, a který jsem si nechal základně bezbariérově upravit. Pobírám invalidní důchod, který však celý beze zbytku použiji na pokrytí výdajů na nájemné,“ říká Martin.

A dodává, že jeho postižení vyžaduje téměř nepřetržitou pomoc osobních asistentů, s jejichž pomocí může alespoň trochu fungovat. „Na zajištění celodenní (tedy téměř 24 hodinové) osobní asistence od státu dostávám příspěvek na péči 13200 Kč/měsíc, což je ta nejvyšší možná částka, ale vzhledem k reálné potřebě bohužel značně nedostatečná. Denně to činí 440 Kč, hodinově necelých 20 Kč.

Asistenti jsou moje náhradní ruce a nohy. Pomáhají mi se základními životními úkony, oblékají mě, polohují a vyřizují záležitosti na úřadech, u lékaře... Bez jejich pomocných rukou bych to nezvládl a musel bych žít v sociálním zařízení nebo být odkázaný na rodiče. Jsem proto vděčný za jakoukoliv podporu a příspěvek, který pak v plné výši zaplatím asistentům k příspěvku od státu za jejich pomoc.“

Martin Olišar svou energii věnuje také obecně prospěšné společnosti Kvadru, jejíž je spoluzakladatel. Spolek pomáhá ve sdílení informací mezi podobně postiženými lidmi i mezi lidmi, kteří procházejí takovouto situací třeba jako rodiče nebo osoby blízké.

DUŠNÍ 3 pořádá 8. prosince 2016 speciální vánoční setkání pro zákaznice a část výtěžku z tohoto večera věnujeme právě Martinu Olišarovi. Svým nákupem uděláte radost sobě a navíc přispějete spolu s námi na dobrou věc. Více informací na info@dusni3.cz.