contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Dušní 3
Prague, 110 00
Czech Republic

+420 234 095 870

DUSNI3 is a concept store in Prague. We present a unique selection of top designer pieces to fit your life-style.

Do you like our store? Rate us on TripAdvisor.

Roads

Parfémy značky Roads jsou eklektickým mixem deseti vůní, stvořených na míru pro duchem mladé lidi 21. století obklopených nejmodernějšími technologiemi. Samotný název značky je metaforou pro množství rozhodnutí, kterým musíme každý den čelit a která mění běh našeho života. Parfémy ROADS jsou  oslavou individuality a nezávislosti - inspirovány vždy konkrétním momentem, zážitkem, pocitem či uměleckým dílem, nabízí široký výběr variant od lehkých a nevtíravých parfémových vod až po plné a vrstevnaté kompozice. Záleží tedy jen na vás, po jaké cestě se vydáte.

Roads.jpg